WODA W WIRUJĄCEJ KULI

hydrostatyka

Opis urządzenia

Urządzenie pokazujące zjawisko powstałe przez wprawienie cząstek w ruch obrotowy (sferyczny).

Zjawisko

Przy szybkim obrocie cała ciecz wznosi się na boczne ścianki kuli. Jest to wynikiem oddziaływania siły odśrodkowej, która występuje w obracających się układach i jest zależna od prędkości obrotu. Układ taki działa również jak soczewka. Kiedy patrzymy poprzez wzniesioną ciecz, widzimy odwrócony obraz przedmiotów.

Jak używać

Obracając powoli korbką, wpraw wirnik w powolny ruch obrotowy. Stopniowo zwiększaj prędkość obrotową wirnika. Obserwuj zachowanie cieczy.