Energia z fali

hydrostatyka

Dlaczego tak się dzieje?

Wzbudzone w wodzie fale są nośnikami energii, która może być wykorzystana. Pływak zawiera magnes, który poruszając się w osi nawiniętego drutu (tzw. cewka) wytwarza zmienne pole magnetyczne. Pole to wzbudza ruch ładunków elektrycznych w drucie, a więc powstaje prąd, który zasila diodę.

Ciekawostki

Pierwszą próbą wykorzystania, na skalę przemysłową, energii morskich fal jest rozpoczęty w 2003 roku projekt o nazwie „Smok na falach” („Wave Dragon”). Prototypowa elektrownia zlokalizowana jest na Morzu Północnym w duńskim fiordzie Nissum Bredning.