Bąble w cieczy

hydrostatyka

Dlaczego tak się dzieje?

W rurach znajdują się ciecze o różnej gęstości i lepkości. W rurze z cieczą o największej gęstości jest gliceryna, w kolejnej mieszanina gliceryny i wody, w ostatniej woda, która posiada najmniejszą gęstość. Ciągnąc za drążek wpuszczasz do cieczy powietrze, co widać w postaci przemieszczających się w górę bąbli. Siły związane z napięciem powierzchniowym cieczy powodują, że pęcherze powietrza przybierają kształt kuli. Jeśli kula przemieszcza się w bardziej gęstej cieczy, to duże opory ruchu mogą spowodować jej zniekształcenie. W cieczy o większej gęstości, gdzie opory ruchu są największe, prędkość powietrznych bąbli jest najmniejsza.

Ciekawostki

Kiedy otwieramy butelkę napoju gazowanego obserwujemy powstające bąbelki. Pochodzą one z rozpuszczonego w napoju dwutlenku węgla, który po otwarciu butelki, a tym samym obniżeniu ciśnienia w napoju, wytrąca się formując bąbelki przemieszczające się ku górze. O wspomnianym zjawisku muszą pamiętać nurkowie głębinowi, którzy oddychają powietrzem pod ciśnieniem. Na pewnych głębokościach, podczas wynurzania, muszą odczekać pewien czas. W przeciwnym razie, podczas zmniejszającego się ciśnienia, azot, który wcześniej został rozpuszczony we krwi, może formować bąbelki blokujące jej przepływ. Jest to tzw. choroba dekompresyjna, która może prowadzić do śmierci. Nurkujący z akwalungiem przed wynurzeniem muszą wypuścić powietrze z płuc. Im większa głębokość, na której oddycha nurek tym większe ciśnienie, które tam panuje. Powietrze nabrane do płuc na pewnej głębokości, podczas wynurzania związanego z malejącym ciśnieniem, będzie się rozprężać i wdzierać do krwiobiegu. Coroczne umiera z tego powodu kilka osób.