Wózki na Szynach

mechanika

Opis urządzenia

Naprzeciw siebie znajdują się dwa wózki. Wózki przy zderzeniu przekazują sobie energię, pokazując prawa przekazania energii i pędu.

Zjawisko

Pomimo tego, że tylko jedna osoba ciągnie linę, oba wózki zbliżają się do siebie. To przejaw trzeciej zasady dynamiki Newtona: działając na układ drugi wózek-osoba siłą o określonej wartości, my również doznajemy działania siły o tej samej wartości, lecz przeciwnie skierowanej. Kiedy spoczywający wózek zostanie uderzony przez wózek rozpędzony, przejmuje jego pęd i odjeżdża. Uderzający wózek zatrzymuje się. Jest to przykład zderzenia sprężystego. Jeśli wózki zlepiłyby się ze sobą, mielibyśmy do czynienia ze zderzeniem niesprężystym.

Jak używać

Siądźcie po jednej osobie na każdym wózku, gdy wózki znajdują się na przeciwległych końcach toru. Niech jedna osoba chwyci za swobodny koniec liny i ciągnie drugi wózek. Który z wózków jedzie? Niech pusty wózek spoczywa na środku toru. Popchnij drugi pusty wózek tak, aby uderzył w wózek spoczywający. Co obserwujesz?

UWAGA

NIGDY NIE WCHODŹ MIĘDZY WÓZKI – TO JEST NIEBEZPIECZNE! NIGDY NIE WKŁADAJ NÓG MIĘDZY WÓZKI – TO JEST NIEBEZPIECZNE! ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ!