WODA W OBRACANYM CYLINDRZE

hydrostatyka

Opis urządzenia

Urządzenie pokazujące zjawisko powstałe przez wprawienie cząstek w ruch obrotowy.

Zjawisko

Przy szybkim obrocie cała ciecz wznosi się na boczne ścianki naczynia. Jest to wynikiem oddziaływania siły odśrodkowej, która występuje w obracających się układach i jest zależna od prędkości obrotu. Przy obrocie powierzchnia swobodna cieczy przybiera kształt paraboloidy obrotowej.

Jak używać

Obracając powoli korbką, wpraw wirnik w powolny ruch obrotowy. Stopniowo zwiększaj prędkość obrotową wirnika. Obserwuj zachowanie cieczy.