Statek podwodny

hydrostatyka

Dlaczego tak się dzieje?

Na łódź w cieczy działa siła grawitacji skierowana w dół i siła wyporu skierowana do góry. Wartości tych sił określają czy ciało tonie, pływa w cieczy, czy na jej powierzchni. Jeśli średnia gęstość łodzi jest większa niż gęstość cieczy to łódź tonie, przy gęstościach równych łódź pływa w cieczy, jeśli gęstość łodzi jest mniejsza od gęstości cieczy, to łódź pływa po powierzchni. Średnią gęstość łodzi możemy zmniejszyć wtłaczając do niej powietrze przez ściskanie gumowego elementu. Powietrze wypiera znajdującą się w łodzi ciecz, która pełni funkcję balastu. Kiedy przestajemy wtłaczać powietrze, jest ono samoczynnie usuwane z łodzi dzięki rozprężaniu się elastycznego elementu w jej wnętrzu. Gęstość cieczy nie jest jednorodna i rośnie nieco z głębokością, ze względu na zwiększające się ciśnienie. Stąd zmieniając gęstość obiektu w cieczy możemy regulować jego zanurzenie.

Ciekawostki

Podobny mechanizm regulacji głębokości zanurzenia wykorzystują ryby, które posiadają pęcherz pławny. Jest to błoniasty narząd zlokalizowany zwykle w okolicy przełyku.