Równoważnia sferyczna

mechanika

Opis urządzenia

Urządzenie pokazuje, jak zmienia się umiejscowienie środka ciężkości w zależności od masy i ilości osób na platformie oraz jak przesunąć ten środek ciężkości, aby układ był w równowadze.

Zjawisko

Położenie platformy zależy od umiejscowienia środka ciężkości całego układu. Jeśli środek ciężkości znajduje się w środku platformy, to przyjmuje ona pozycję poziomą.

Jak używać

Wejdź na platformę. Staraj się ustawić tak, aby platforma znalazła się w pozycji poziomej. Wszelkie zmiany położenia powinny następować powoli i w sposób skoordynowany.