REZONANS KŁADKI

hydrostatyka

Opis urządzenia

Klasyczne doświadczenie pokazujące zjawisko rezonansu.

Zjawisko

Chodząc po kładce, pobudzamy ją do drgań. Jeśli częstotliwość uginania jest zgodna z częstotliwością drgań własnych kładki, to jej wychylenia są duże. Częstotliwość wzbudzeń, która daje największe wychylenia kładki, nazywamy częstotliwością rezonansową.

Jak używać

Przejdź kilka razy po kładce, za każdym razem stawiając kroki w innym rytmie. Co obserwujesz?