Pchanie i Ciągnienie Skrzyni

mechanika

Opis urządzenia

W obydwu przypadkach poruszenie skrzyni wymaga większego wysiłku niż utrzymywanie jej w ruchu. Kiedy skrzynia jest nieruchoma, mamy do czynienia z tarciem statycznym, które ma większą wartość od tarcia dynamicznego działającego, gdy powierzchnie trące przemieszczają się względem siebie.

Zjawisko

Siła jest wielkością wektorową. Oznacza to, że aby w pełni ją opisać, nie wystarczy podać tylko jej wartości, jak np. w przypadku masy, ale istotny jest również kierunek i zwrot. Uchwyt skrzyni określa rozkład sił zarówno przy pchaniu, jak i ciągnięciu. Siła, którą działamy pchając skrzynię, może być wyrażona przez dwie inne siły (patrz rysunek), z których jedna działa w dół, zwiększając nacisk skrzyni na podłoże, a przez to wartość siły tarcia. W przypadku ciągnięcia jedna z sił skierowana jest do góry, co skutkuje mniejszym naciskiem skrzyni na podłoże i mniejszą wartością siły tarcia.

Jak używać

Spróbuj pchać skrzynię, trzymając ją za uchwyt. Czy udaje Ci się ja przesunąć? Następnie spróbuj przesunąć skrzynię, ciągnąc ją za uchwyt. Czy zauważasz różnicę? Zwróć uwagę, że w obu przypadkach najtrudniej jest poruszyć skrzynię, a utrzymać ją w ruchu jest nieco łatwiej.