Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Ogród Doświadczeń to plenerowy oddział Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie mieszczący się w malowniczym Parku Lotników Polskich. Rozległy park edukacyjny podzielony jest na kilka tematycznych obszarów, w których przy pomocy specjalnych urządzeń poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń można poznawać prawa fizyki.

 

Na ekspozycję udostępnioną w Ogrodzie Doświadczeń wykonaliśmy 58 interaktywnych eksponatów i urządzeń z zakresu mechaniki, akustyki, hydrostatyki i optyki. Przy pomocy takich eksponatów jak Kalejdoskop, Spirala czy Lustro walcowe zwiedzający mają okazję obserwować zjawiska optyczne i poznawać na przykład prawo załamania światła.

 

W części poświęconej hydrostatyce można samodzielnie zbadać prawo Archimedesa i różne zachowania cieczy przy użyciu wykonanych przez nas urządzeń takich jak Nurek Kartezjusza, Waga hydrauliczna czy Woda w wirującej kuli.

 

Do strefy poświęconej akustyce wykonaliśmy szereg nietypowych instrumentów muzycznych, takich jak Kamienne cymbały, Echo komora czy Dudnienia, dzięki którym można poznawać specyfikę fal dźwiękowych i sposoby ich rozchodzenia się w powietrzu.

 

W części dotyczącej mechaniki dzięki opracowanym przez nas specjalnym huśtawkom, równoważniom, trampolinom i obrotowym tarczom można poznać bliżej działanie różnego rodzaju sił, m.in. grawitacji czy siły odśrodkowej.

 

Dzięki takim edukacyjnym, interaktywnym eksponatom zwiedzający w różnym wieku mogą w praktyce przyswajać sobie i łatwiej zapamiętywać wiedzę o zjawiskach fizycznych, ciekawie i miło spędzając czas na aktywnym wypoczynku.