NUREK KARTEZJUSZA

hydrostatyka

Opis urządzenia

Klasyczne doświadczenie pokazowe z fizyki noszące imię Kartezjusza i ukazujące głównie prawo wyporu hydrostatycznego Archimedesa poprzez bezpośredni pokaz zasady pływania i tonięcia ciał oraz prawo Pascala i znacznie większą ściśliwość gazów niż cieczy.

Zjawisko

Na nurka działają dwie siły: siła grawitacji skierowana w dół oraz siła wyporu skierowana w górę. Wypadkowa tych sił, czyli ich różnica, określa kierunek ruchu nurka. Jeśli średnia gęstość nurka jest mniejsza od gęstości cieczy, to przeważa siła wyporu, utrzymując nurka w górnym położeniu (prawo Archimedesa). Naciskając dźwignię, zwiększamy ciśnienie panujące w całej rurze (prawo Pascala), a to powoduje sprężenie powietrza w nurku do mniejszej objętości oraz wlanie większej ilości cieczy do nurka, przez co staje się on cięższy.

Jak używać

Naciśnij dźwignię i obserwuj zachowanie nurka, który częściowo wypełniony jest cieczą, a częściowo powietrzem. Zmieniaj siłę nacisku. Zwróć uwagę, jak zmienia się objętość powietrza w nurku. Postaraj się unieruchomić nurka w połowie wysokości rury.