KAMIENNE CYMBAŁY

akustyka

Opis urządzenia

Litofon – instrument muzyczny, zaliczany do instrumentów perkusyjnych samobrzmiących, tzw. idiofonów. Dźwięki wytwarzane są poprzez uderzanie w zróżnicowane pod względem wielkości i formy kamienne sztaby.

Zjawisko

Uderzony kamień zostaje pobudzony do drgań. Drgania te są źródłem fali akustycznej, która rozchodzi się w powietrzu i dociera do naszych uszu. Im mniejszy kamień, tym wyższy jest wydawany przez niego dźwięk.

Jak używać

Uderzaj kolejno poszczególne płyty kamienne. Posłuchaj, jak dźwięczą. Sprawdź, jak wytworzony dźwięk zależy od miejsca uderzenia. Znajdź związek pomiędzy rozmiarami płyty a wysokością powstających dźwięków.