FLETNIA PANA

akustyka

Opis urządzenia

Fale dźwiękowe mogą się ze sobą łączyć. Własności tak powstałej fali zależą od parametrów fal składowych. Gdy łączą się dwie fale o podobnych, ale nie jednakowych częstotliwościach, powstają dudnienia, których natężenie zmienia się cyklicznie od pewnej wartości minimalnej do maksymalnej.

Zjawisko

Dudnienie – okresowe zmiany amplitudy drgania wypadkowego powstałego ze złożenia dwóch drgań o zbliżonych częstotliwościach. Obserwuje się je dla wszystkich rodzajów drgań, w tym i wywołanych falami.

Jak używać

Uderz w jedną z rur zawieszonych na stojaku. Posłuchaj, jaki wydaje dźwięk. Wygaś drgania rury, dotykając jej ręką. Powtórz to samo z drugą rurą. Obie rury wydają dźwięki o nieco różnej wysokości. Szybkimi ruchami uderz kolejno obie rury. Usłyszysz dźwięk o cyklicznie narastającym i malejącym natężeniu – są to dudnienia.