ECHO KOMORA

akustyka

Opis urządzenia

W komorze powstaje efekt dudnienia. Za pomocą zmiany wysokości dźwięku i intensywności można otrzymać różne efekty.

Zjawisko

Dudnienie – zjawisko będące wynikiem nakładania się na siebie dwóch fal dźwiękowych o jednakowych amplitudach i nieco różniących się częstotliwościami, rozchodzących się w tym samym kierunku. Powstała wypadkowa fala o częstotliwości będącej średnią arytmetyczną częstotliwości fal nakładających się zmienia się okresowo z częstotliwością fd=f2-f1. Okresowe zmiany amplitudy fali wypadkowej wywołują wrażenie dźwiękowe polegające na słyszeniu danego dźwięku na przemian głośniej i ciszej.

Jak używać

Podejdź do urządzenia. Do okrągłej komory włóż głowę i zacznij mruczeć. Dopasuj wysokość mruczenia.