DWIE SPRZĘŻONE HUŚTAWKI

mechanika

Opis urządzenia

Dwie huśtawki połączone ze sobą sznurem stanowią model wahadeł sprzężonych.
Siadając na huśtawce, stajemy się częścią tego modelu.

Zjawisko

Kiedy jedna z osób rozhuśta swoją huśtawkę, a następnie obie osoby pozwolą na swobodny ruch
huśtawek, możemy obserwować zjawisko przenoszenia drgań: nieruchoma do tej pory huśtawka
huśta się z coraz większą amplitudą. W tym samym czasie maleje amplituda drgań pierwszej huśtawki. Po pewnym czasie cykl się powtarza. Zjawisko nie zachodzi w nieskonczoność ze
względu na opory ruchu występujące w układzie. Huśtawki sprzężone nawiązują do modelu oscylatora harmonicznego. Bada się w nim oddziaływanie dwóch ciał. Znalezione w ten sposób
zależności są podstawą fizyki cząstek.

Jak używać

Niech jedna osoba wprawi swoją huśtawkę w ruch, podczas gdy druga utrzymuje swoją
w położeniu równowagi. Gdy amplituda wychyleń pierwszej huśtawki jest już znaczna, niech obie osoby pozwolą na swobodny ruch huśtawek. W jaki sposób zachowują się huśtawki? Spróbujcie huśtać się w taki sposób, aby w tej samej chwili huśtawki poruszały się w tę samą stronę – jest to drganie symetryczne. Spróbujcie huśtać się w taki sposób, aby w tej samej chwili huśtawki poruszały się w przeciwne strony – jest to drganie antysymetryczne.