Szalone Piłki

mechanika

Opis urządzenia

Urządzenie pokazuje prawo zachowania energii, przekazania jej i zamianę energii potencjalnej na kinetyczną.

Zjawisko

Podczas odbicia od podłoża spadających razem kul całkowita energia mechaniczna i całkowity pęd obu kul są zachowane. Zjawisko odbicia przebiega w dwóch etapach następujących po sobie w bardzo krótkim odstępie czasu: odbicie dolnej kuli od podłoża i zderzenie tej kuli poruszającej się już w górę z jeszcze spadającą mniejszą kulą. W takim zderzeniu górna kula o mniejszej masie zyska dodatkową energię kosztem dolnej, bardziej masywnej kuli i w rezultacie wzniesie się na większą wysokość.

Jak używać

Unieś obie kule na wysokość ok. 1 metra, tak, żeby mniejsza spoczywała na większej. Swobodnie upuść kule. Obserwuj, jak wysoko odbije się każda z nich.